آشنایی با رشته ترتیل قرآن کریم

وَرَتِّلِ الْقُرآنَ تَرْتيلاً» قرآن را به طور شمرده و روشن بخوان.

وَرَتِّلِ الْقُرآنَ تَرْتيلاً» قرآن را به طور شمرده و روشن بخوان.
اين آيه ما را به شمرده و با تأنّي خواندن كلام خدا دعوت مي‌كند. امام علي ـ عليه السّلام ـ در تفسير اين آيه مي‌فرمايد: «اَلتَّرتيلُ اَداءُ الْحروفِ وَ حِفظُ الْوُقُوفِ؛[1] ترتيل عبارت از اداء صحيحِ حروف و وقف كردن در محل وقفها است.
از اين كلام اميرمؤمنان ـ عليه السّلام ـ نتيجه گرفته مي‌شود كه ترتيل همان علم تجويد است كه در برگيرندة صحيح اداء كردن حروف (و در نتيجه صحيح خواندن كلمات و تغيير ندادن معاني آيات) و رعايت قواعد وقف و ابتدا مي‌باشد.
رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله ـ فرمود: اِقْرَؤُوا الْقُرآنَ بِاَلْحانِ الْعَرَبِ وَ اَصْواتِها؛[2] قرآن را با لهجه و صوت عربي بخوانيد.