آشنایی با رشته تواشیح

تواشیح گونه‌ای آواز دینی است که موضوعات اشعار آن یا دعاست و یا در مدح پیامبر و اهل بیت پیامبر می باشد.

تواشیح گونه‌ای آواز دینی است که موضوعات اشعار آن یا دعاست و یا در مدح  پیامبر و اهل بیت پیامبر می باشد. زبان آن معمولاً عربی بوده و اغلب بدون همراهی ساز موسیقی است. تواشیح دارای فردی تکخوان است که گروهی وی را همراهی می‌کنند که به آنان(بطانه)می‌گویند. این آواز دینی مملو از هنرهای زیبای تنغیمی است و عموماً آهنگین است.

تواشیح خود دارای اسلوب و روش خاصی است که آن را از اناشید، مداحی، ابتهال، مناجات، دعا، قوالی، مولودی خوانی و مداحی متمایز می‌کند.