آشنایی با رشته مترجمی زبان قرآن کریم

با گذراندن دوره های مترجمی زبان قرآن، قادر خواهید شد هر کجا آیه ای را شنیدید یا خواندید، به راحتی ترجمه کنید و بفهمید.

آشنایی با رشته مترجمی زبان قرآن کریم

قرآن برای خواندن و ثواب تا کی؟! و برای فهمیدن و عمل از کی؟!

با گذراندن دوره های مترجمی زبان قرآن، قادر خواهید شد هر کجا آیه ای را شنیدید یا خواندید، به راحتی ترجمه کنید و بفهمید.

این طرح در سه سطح مقدماتی ، متوسطه و عالی تدریس می شود و دانش پژوه می تواند پس از گذراندن این سه دوره در مدت نه ماه به حدی کلمه شناس و جمله شناس شود که بتواند هر آیه  ای از قرآن مجید را معنی و تجزیه و ترکیب نماید.  این طرح در ابتدا در پاسخ به این سوال به وجود آمد که «چه باید کرد تا همه مردم قرآن را بفهمند؟» چرا که قرآن می فرماید : « هذا بیان للناس . این کتاب برای تبیین و فهماندن همه مردم است. »

پس از تحقیق و بررسی زیاد و با استفاده و تلفیق کتاب های لغت متعدد و هفت سال تجربه عملی در آموزش این طرح در مشهد مقدس که بیش از هفت هزار فارغ التحصیل در مقاطع مختلف حاصل آن بود تدوین کتاب مترجمی زبان قرآن کامل گردید.

پایه و اساس این روش بر یک معادله بنا شده است:

فراگیری 1771 ریشه + 50 قاعده دستوری = توانایی ترجمه کل قرآن

با استناد به کتاب المعجم الاحصائی، در می یابیم که کل لغات قرآن که 77807 کلمه می باشد از 1771 ریشه مشتق شده است.بنابراین دانش پژوه می تواند با آموختن 1771 ریشه به همراه 50 قاعده دستوری ضروری، تمام قرآن را بفهمد.

* دوره مقدماتی: طی 17 درس با آموزش 200 ریشه که بیشترین تکرار را در قرآن دارد، و بیان قواعدی ساده و محدود که البته دو جدول مهم صرف افعال را نیز شامل می شود، فراگیری 40000 کلمه یعنی بیش از نیمی از قرآن را ممکن می سازد. با این روش دانش پژوه

کلمه شناس می شود، نه این که فقط از قدرت حافظه خود استفاده نماید.

* دوره متوسطه: نیز طی 17 درس با آموزش 314 ریشه همراه با قواعدی پیشرفته تر دانش پژوه را جمله شناس خواهد نمود.

* دوره عالی: مشتمل بر 4 کتاب است که هر جلد آن حاوی 17 درس می باشد و هر یک آموزش 314 ریشه را در بر دارد.

در نهایت، باتکمیل کل دوره، مجموعا با فراگیری 1771 ریشه طی 102 درس، ترجمه کامل قرآن توسط دانش پژوه میسر خواهد شد.

هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست.

جالب اینجا است که افراد در هر مقطع سنی و تحصیلی می توانند از این روش سود ببرند. یعنی نوجوان 12 ساله می تواند در کنار پدر یا پدربزرگ 50 ساله اش به آموختن همت گمارد. تنها کافی است دبستان و راهنمائی را پشت سر گذاشته باشد.