آشنایی با رشته مداحی

هدف از مداحی این است که ارادت مردم به اهل بیت از طریق شور و احساس زیبای معنوی افزایش یابد .

هدف از مداحی این است که  ارادت مردم  به اهل بیت از طریق شور و احساس زیبای معنوی  افزایش یابد . مداح از طریق شعر و شاعری مطالبش را انتقال می دهد. اگر مداحان شعر وزین و پر محتوا انتخاب کنند می توانند با صوتی زییا، سطح معرفت جامعه را ارتقا دهند . در دوره های مداحی اصول و فنون مداحی صحیح و نحوه مداحی به علاقمندان آموزش داده می شود.