آشنایی با تجوید و فصیح خوانی قرآن کریم

افرادی که علاقمند به شرکت در دوره تجوید قرآن کریم هستند پس از سپری کردن دوره روخوانی و روانخوانی (درصورت نیاز) مجاز به شرکت در این دوره خواهند بود.

آموزش تجويد
افرادی که علاقمند به شرکت در دوره تجوید قرآن کریم هستند پس از سپری کردن دوره روخوانی و روانخوانی (درصورت نیاز) مجاز به شرکت در این دوره خواهند بود. هدف از برگزاری دوره تجوید ایجاد بستر انس با قرآن کریم و فراهم نمودن مقدمات لازم جهت کسب آموزشهای تخصصی در سطوح بالاتر می باشد. در نهایت افرادی که در این دوره شرکت می کنند ، قادر خواهند بود علاوه بر آشنایی کامل با قواعد تجوید بصورت نظری، مهارت لازم را در بکار بردن قواعد تجوید بصورت عملی را نیز کسب خواهند کرد.
دورهای تجوید در 2 سطح برگزار می شود .

الف : تجوید سطح یک

افرادی که در کلاس تجوید سطح یک شرکت می کنند از کتاب آموزش تجوید قرآن کریم تالیف حجت الاسلام والمسلمین علی قاسمی،  قواعدی همچون غنه، قلقله، تفخیم و ترقیق، انواع مدها، مخارج حروف، استفال و استعلا، اظهار و اخفاء، علامت های وقف و ..... فرا خواهند گرفت . طول دوره نیز 34 جلسه ( 4 ماه ) است که بصورت 2 جلسه در هفته برگزار می شود.

ب : تجوید سطح دو

افرادی که متقاضی شرکت در دوره تجوید سطح دو می باشند، از کتاب حلیه القرآن جلد 2 تالیف آقای سیدمحسن موسوی بلده چاپ انتشارات احیاء کتاب بهرمند می شوند. طول دوره نیز 48 جلسه ( 2 ترم ) است که بصورت 2 جلسه در هفته برگزار خواهد شد.
 در انتهای دوره تجوید نیز از قرآن آموزان در دو بخش کتبی و شفاهی آزمون بعمل می آید و افرادی که موفق به کسب 75درصد نمره آزمون شوند به ایشان گواهینامه دوره تجوید اعطاء خواهد شد.