دوره آموزش صوت و لحن و قرائت تحقیق

افرادی که علاقمند به شرکت در دوره قرائت تحقیق قرآن کریم هستند پس از سپری کردن دوره تجوید سطح یک مجاز به شرکت در این دوره خواهند بود.

افرادی که علاقمند به شرکت در دوره قرائت تحقیق قرآن کریم هستند پس از سپری کردن دوره تجوید سطح یک مجاز به شرکت در این دوره خواهند بود. هدف از برگزاری دوره مذکور علاوه بر ایجاد بستر انس با قرآن کریم از طریق آموزش تخصصی قرائت تقلیدی ، صوت و لحن ، الحان عرب و کسب مهارتهای بیشتر در زمینه تجوید سطح 2 می باشد.

دانش صداها،الحان،مقامات و دستگاهها،دانشی است‏ مجزا و خود به تنهایی دارای قوانین و قواعد زیادی‏ می‏باشد که همه این قواعد اکتسابی بوده و از طریق القاء یعنی آموزش مستقیم استاد به شاگرد و همنشینی شاگرد با استاد آموخته می‏شود.

تمامی علاقه‏مندان به«علم الالحان»می‏توانند به‏ راحتی با آن آشنا گردند؛زیرا این دانش،فراگیر بوده و مختص به عده‏ای مشخص-یعنی فقط افراد دارای صدای‏ خوش-نیست و چه بسیار افرادی که در فهم ظرائف و مسائل بسیار دقیق آن مهارت دارند،امّا از صدای خوبی‏ برخوردار نیستند.

این علم به صاحبان خود احساس دقیق و لطیفی‏ می‏دهد که آنها را از سایرین جدا می‏سازد.البته باز هم‏ تأکید می‏شود که این علم فقط با یادگیری محقق می‏شود و یادگیری آن هم محتاج به گوشی صاف،حساس و شنوا، علاقه‏مندی واقعی فرد،مداومت در گوش کردن قرائت‏ قرآن قراء بزرگ و کسانی که دارای مواهب صوتی خوبی‏ هستند و تمرین مستمر،است.